گنجشک

نه سنگ مفت است و نه گنجشک

مفت وجدانیست

که سنگ می زند

/ مریم س .م /

/ 5 نظر / 49 بازدید
ali

هنر خوب است، اگر احساسات خوب را ترویج کند. احساسات هنگامی خوب است که شعور جداکننده ی نیک و بد به خوبی آنها حکم دهد و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است. هنر جهانی یک محک درونی دارد که پا برجا و بی خطاست و آن هم وجدان پاک نام دارد. ((لئو نیکولایویچ تولستوی))

َAhmad

احسنت به این نگاه موشکافانه [دست]

رضا

عشق .. مهربانی .. محبت.. دکمه ایی هستند که به لباس وجدان وصله شده اند..

مولود

اااااا چقد عمیییق گفت مریم :)))))